S.No. Name of the Subject Downloads
1 UG - RA 18 Academic Regulations
2 UG - RA 15 Academic Regulations
3 RA13 - UG Programme - B.Tech. Academic Regulations